Om Magasin Stockholm

Magasin Stockholm är ett centralt lager för gåvor och donationer av kläder, hygienartiklar och andra nödvändigheter till människor på flykt . Syftet med lagret är dels att göra det enklare för privatpersoner och företag som vill donera, dels att underlätta logistiken för dem som driver transit-, asyl- och evakueringsboenden i Stockholmsområdet.

Genom att stå för insamling, sortering och lagerhållning åt transit-, asyl- och evakueringsboenden så kan de lägga större fokus på att ta emot flyktingarna och planera sin verksamhet. Detta kommer att spara mottagningarna avsevärda resurser och behoven till dem som är på flykt kommer att kunna mötas snabbare och enklare.

I nuläget saknar ofta mottagningarna ordentliga förvaringsmöjligheter och kan inte ta emot alla donationer som behövs. Detta innebär att de ofta blir tvungna att säga nej till personer som vill donera trots att behovet finns, endast på grund av platsbrist. Vi önskar att lösa detta genom att ha en och samma plats för allmänheten att söka sig till för donationer, också med en vetskap att det distribueras dit behoven finns.

I dagsläget har också möjligheten för de olika mottagningarna att kommunicera med varandra om behov varit låg, även där kommer detta centrallager hjälpa.